MEŽIZSTRĀDE - PK MEŽS

Pamatdarbības virziens ir mežsaimniecība un kokapstrāde.
Uzņēmums nodrošina pilnu mežsaimniecības ciklu, ko veic šīs nozares speciālisti.

Mežizstrādes darbu veikšana

Uzņēmumam īpašumā ir ~4 800 ha meža zemes, kurās veicam:

 1. jaunaudžu kopšanu;
 2. mežu stādīšanu;
 3. izcirtumu atjaunošanu;
 4. mežizstrādi.

Uzņēmuma īpašumā mežistrādes darbu veikšanai ir divi paaugstinātas caurgājamības forvarderi Deep Forest 610 un divi Harvesteri Ponsse Ergo, mežsaimniecībā nodarbināti 48 darbinieki.

Mežizstrādes apjoms 2015.–2019. gadā vidēji ir ~55 000 m3 no uzņēmumam piederošajiem meža īpašumiem un iepirktajām cirsmām. Gadā tiek atjaunots ap 150 ha meža, kā arī ap 250 ha tiek veikta jaunaudžu kopšana.

Sākot ar 2014. gadu, katru gadu tiek veiktas meliorācijas sistēmu rekonstrukcijas aptuveni 200 ha platībā.

Mežizstrādes veikšanā uzņēmums nodrošina:

 • cirsmu sagatavošanu mežizstrādes darbiem;
 • koku zāģēšanu, atzarošanu, garumošanu;
 • kokmateriālu transportēšanu uz pārstrādes un realizācijas vietām;
 • pēcizstrādes lokāciju sakārtošanu (apmežošanu, risu aizlīdzināšanu utt.

Mežs ir atjaunojams resurss, kura augšanai ir nepieciešama, saule, tīrs ūdens un labvēlīga augsne. Mēs rūpējamies par videi draudzīgu meža apsaimniekošanas ciklu, ņemot vērā ekoloģiskās un sociālās prasības, lai saglabātu dabas kultūrvēsturiskas vērtības, palielinātu mežainu apvidu īpatsvaru un to ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā.

Tehnika

Uzņēmumam ir pašam savi augstas caurgājamības "DEEP Forest" forvarderi, kas nodrošina piekļuvi grūti izstrādājamām cirsmām arī sliktos laika apstākļos. Šāda tipa tehnika mazāk bojā augsnes virskārtu un piebraucamos ceļus, samazinot dabai un infrastruktūrai nodarītos zaudējumus.

Attīstība

Tuvāko gadu laikā uzņēmums plāno palielināt mežizstrādes apjomu, apsaimniekošanas pakalpojumu īpatsvaru savā darbībā uzsākt klientiem piedāvāt mežu meliorācijas pakalpojumus. Tāpat uzņēmums turpinās pievērst lielu uzmanību savu darbinieku profesionalitātei visās situācijās, lai garantētu mežā kvalitatīvu firmas solījumu izpildi.

Klients kā prioritāte

Uzņēmuma klientu vēlmes ir pirmajā vietā, tāpēc uzņēmuma darbība ir vērsta uz ilgtermiņa sadarbību uz abpusēji izdevīgiem nosacījumiem . Uzņēmums lēmumu pieņemšanā ir operatīvs un elastīgs, pielāgojoties katra klienta individuālajām vēlmēm un vajadzībām. Ar katru klientu tiek atrunāta samaksas kārtība un termiņi, kurus firma ievēro.

Atbildība

Mēs esam tālredzīgi savās darbībās un esam atbildīgi par augstas kvalitātes pakalpojumu un produktu sniegšanu mūsu partneriem, uz rezultātu orientētas sadarbības uzturēšanu, atvērtas komunikācijas veidošanu un uzticamu doto solījumu izpildi.

Mežs

Meža darbos svarīgi ir iesaistīt profesionālus un apmācītus darbiniekus, kuri pareizi veiks meža darbus. Pareizi veikta ciršana un meža kopšana ir pamats veselīga un ienesīga meža atjaunošanai. SIA "PK Mežs" profesionāli veiks visus mežizstrādes darbus, ievērojot LR normatīvos aktus un jūsu vēlmes.

Īpašumu iepirkšana

Piedāvājam ātru novērtēšanu un samaksu. Īpašumu iepirkšana notiek visa gada garumā, un par visiem pakalpojumiem slēdzam sadarbības līgumus. Īpašumu izvērtēšanai mums ir nepieciešami inventarizācijas dati, kadastra numurs un nogabalu plāns. Pērkam meža īpašumus un īpašumus ar mežu, lauksaimniecības zemi un viensētām.

Mēs garantējam:

 • darījuma pārskatāmību un drošību;
 • labāko cenu par Jūsu īpašumu;
 • garantētu un ātru apmaksu;
 • jaunāko informāciju par tirgus tendencēm.

Veicot mežizstrādi, ikviens meža īpašnieks ir ieinteresēts gūt pēc iespējas lielāku ekonomisko labumu, un mums ir izstrādāts optimāls modelis šī procesa efektivizācijai.