SIA "PK MEŽS"

Pamatdarbības virziens ir mežsaimniecība un kokapstrāde. Uzņēmums savā darbībā nodrošina mežsaimniecības pilnu ciklu, ko veic šās nozares speciālisti.

Uzņēmumam īpašumā ir ~4 800 ha meža zemes, kurās veicam:
  1. jaunaudžu kopšanu;
  2. mežu stādīšanu;
  3. izcirtumu atjaunošanu;
  4. mežizstrādi.

  Uzņēmuma īpašumā koku izvešanai ir divi paaugstinātas caurgājamības forvarderi "Deep Forest 610", "Horvesters John Deere" un mežsaimniecībā nodarbināti 48 darbinieki. Zāģēšanas un transporta darbus veic uzņēmuma sadarbības partneri, kuriem ir liela pieredze šajā darbā.

  Mežizstrādes apjoms 2010.–2015. gadā vidēji ir ~48 000 m3 no uzņēmumam piederošajiem meža īpašumiem. Gadā tiek atjaunots ap 150 ha meža, kā arī ap 250 ha tiek veikta jaunaudžu kopšana.

  Sākot no 2014. gada, katru gadu tiek veiktas meliorācijas sistēmu rekonstrukcijas aptuveni 200 ha platībā.

  Mežizstrāde

  Uzņēmums nodrošina:

  • cirsmu sagatavošanu mežizstrādes darbiem;
  • koku zāģēšanu, atzarošanu, garumošanu;
  • kokmateriālu transportēšanu uz pārstrādes un realizācijas vietām;
  • pēcizstrādes lokāciju sakārtošanu (apmežošanu, risu aizlīdzināšanu utt.).

  Tehnika

  Uzņēmumam ir pašam savi augstas caurgājamības "DEEP Forest" forvarderi, kas nodrošina piekļuvi grūti izstrādājamām cirsmām arī sliktos laika apstākļos. Šāda tipa tehnika mazāk bojā augsnes virskārtu un piebraucamos ceļus, samazinot dabai un un infrastruktūrai nodarītos zaudējumus.

  Attīstība

  Tuvāko gadu laikā uzņēmums plāno palielināt mežizstrādes apjomu, apsaimniekošanas pakalpojumu īpatsvaru savā darbībā un uzsākt klientiem piedāvāt mežu meliorācijas pakalpojumus. Tāpat uzņēmums turpinās pievērst lielu uzmanību savu darbinieku profesionalitātei visās situācijās, lai garantētu kvalitatīvu firmas solījumu izpildi.

  Klients kā prioritāte

  Uzņēmuma klientu vēlmes ir pirmajā vietā, tāpēc uzņēmuma darbība ir vērsta uz ilgtermiņa sadarbību uz abpusēji izdevīgiem nosacījumiem. Uzņēmums lēmumu pieņemšanā ir operatīvs un elastīgs, pielāgojoties katra klienta individuālajām vēlmēm un vajadzībām. Ar katru klientu tiek atrunāta samaksas kārtība un termiņi, kurus firma ievēro.

  Atbildība

  Mēs esam tālredzīgi savās darbībās un esam atbildīgi par augstas kvalitātes pakalpojumu un produktu sniegšanu mūsu partneriem, uz rezultātu orientētas sadarbības uzturēšanu, atvērtas komunikācijas veidošanu un uzticamu doto solījumu izpildi.

  Mežs

  Mežs ir atjaunojams resurss, kura augšanai ir nepieciešama saule, tīrs ūdens un labvēlīga augsne. Mēs rūpējamies par videi draudzīgu meža apsaimniekošanas ciklu, ņemot vērā ekoloģiskās un sociālās prasības, lai saglabātu dabas kultūrvēsturiskas vērtības mežā, palielinātu mežainu apvidu īpatsvaru un to ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā. Meža izstrādi piedāvājam veikt ar dabai draudzīgām metodēm – rokas motorzāģiem.

  Meža darbos svarīgi ir iesaistīt profesionālus un apmācītus darbiniekus, kuri pareizi veiks meža darbus. Pareizi veikta ciršana un meža kopšana ir pamats veselīga un ienesīga meža atjaunošanai. SIA "PK Mežs" profesionāli veiks visus mežizstrādes darbus, ievērojot LR normatīvos aktus un jūsu vēlmes.

  Īpašumu iepirkšana

  Piedāvājam ātru novērtēšanu un samaksu. Īpašumu iepirkšana notiek visa gada garumā, un par visiem pakalpojumiem slēdzam sadarbības līgumus. Īpašumu izvērtēšanai mums ir nepieciešami inventarizācijas dati, kadastra numurs un nogabalu plāns. Pērkam meža īpašumus un īpašumus ar mežu, lauksaimniecības zemi un viensētām.

  Mēs garantējam:

  • darījuma pārskatāmību un drošību; 
  • labāko cenu par Jūsu īpašumu;
  • garantētu un ātru apmaksu;
  • jaunāko informāciju par tirgus tendencēm.

  Veicot mežizstrādi, ikviens meža īpašnieks ir ieinteresēts gūt pēc iespējas lielāku ekonomisko labumu, un mums ir izstrādāts optimāls modelis šī procesa efektivizācijai.